Werkwijze berekeningen

Het onafhankelijk adviesbureau CREM heeft in 2015 onderzoek gedaan namens de Gemeente Amsterdam naar de stand van zaken wat betreft afval-scheiding. Dit is gepubliceerd in het paper 'Afvalketen in Beeld. Grondstoffen in Amsterdam'. Deze data is gebruikt voor het berekenen van het potentieel van de verminderde CO2 uitstoot door middel van afval scheiding van de WAW bin.

 

Onderaan de tabel is de conclusie weergegeven van de berekening:

"1 huishouden dat de WAW bin goed gebruikt d.m.v. het scheiden van Papier, Plastic, Glas, én Textiel bespaard evenveel CO2 uitstoot als 6 maanden elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden".

 

Dit potentieel kan dus nog veel groter worden als huishoudens grof huisvuil, KCA, en elektrische apparaten gescheiden inleveren. Helaas ontbreekt er nog data voor het daadwerkelijk berekenen van dit totale potentieel.

Huis- houdens CO2 uitstoot Toelichting Referentie
1 Totaal potentieel aan te vermijden CO2 uitstoot in Amsterdam ('14) 442 693 217 000 ton CO2 besparing p/j 1
2 CO2 vermeden door scheidingshuishoudens alleen 57 550 55 000 ton CO2 bespaard p/j 100% Papier, Plastic, Glas, Textiel omrekenen
3 Potentieel te vermijden CO2 per 'scheidingshuishouden' per jaar 1 0,49 ton CO2 besparing p/j 100% Papier, Plastic, Glas, Textiel omrekenen
4 Gemiddelde CO2 uitstoot per huishouden d.m.v. elektriciteitsverbruik 1 1, 24 ton CO2 p/j 413 g CO2 / kWh, uitgaande van 3000 kWh per jaar, gemiddelde Nederlandse mix van energiebronnen 2
= Hoeveelheid bespaard CO2 uitstoot per huishouden 1 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Oftewel bijna 5 maanden per jaar Uitgedrukt in elektriciteitsverbruik d.m.v. het scheiden van Papier, Glas, Plastic, & Textiel. (Bullet 3 / bullet 4) *100%
Toevoeging van KCA & Elektrische apparaten 1 0,12 ton CO2 p/ huishouden per jaar te besparen. Oftewel 5 weken elektriciteitsverbruik jaarlijks. 345 k-ton CO2 bespaard || 106,9 milj kg ingeleverde app || 20,4 kg weggegooide apparaten p.p.p.j || 1,8 gem. #personen per Ams. huishouden 3 & 4
= TOTAAL 1 49% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik te vermijden. Oftewel 6 maanden per huishouden per jaar

1 = Afvalketen in Beeld. Grondstoffen in Amsterdam', pagina 10 voor aantal huishoudens, pagina 14 voor % bronscheiding, pagina 27 voor CO2 uitstoot.

2 = https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/ 

3 = https://www.wecycle.nl/persruimte : jaarverslag Wecycle, 2017

4 = https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-cijfers-en-kilos/ : hoeveelheid KCA & elektrische apparaten afval per persoon per jaar